Mariona Monrós – Natural Gos – Centro de adiestramiento canino
Veterinària especialista en Medicina del Comportament. Directora de Natural Gos, Centre d’Etologia Clínica i de Educació Canina del Vallés

Mariona Monrós

You Are Here: Home / Mariona Monrós

Mariona Monrós

Directora de Natural Gos, Centre d'Etologia Clínica i d'Educació Canina del Vallès
LLICENCIADA EN VETERINÀRIA 100%
100% LLICENCIADA EN VETERINÀRIA
ETOLOGIA CLÍNICA 100%
100% ETOLOGIA CLÍNICA
EDUCACIÓ CANINA 100%
100% EDUCACIÓ CANINA
Clicker training 90%
90% Clicker training
OBEDIÈNCIA I CONTROL 90%
90% OBEDIÈNCIA I CONTROL

La meva experiència com a etòloga clínica veterinària i educadora canina.

Tot el meu interès pel món de l’etologia i l’educació canina va començar l’any 2003, quan vaig tenir el meu primer gos, el Tuti, un Golden Retriever. Em vaig apuntar a una escola d’ensinistrament i vam iniciar l’aventura de formar al Tuti com a gos de rescat en recerca i rastreig en emergències per a l’ ERIE de Creu Roja a Catalunya . Al 2005 vaig iniciar la carrera de veterinària i al 2006 vaig aconseguir el títol d’Ensinistrador Caní de la Reial Societat Canina de Catalunya.

Des del principi, sempre havia volgut estudiar medicina, i quan l’oportunitat de conèixer l’increïble procés d’educació i ensinistrament del Tuti, vaig desviar la meva motivació de medicina humana a veterinària. Fou arrel de començar a treballar amb el Tuti, d’educar-lo, formar-lo, conèixer-nos i entendre’ns millor, quan em va començar a apassionar la conducta animal. Vaig descobrir la complexitat de l’etologia clínica, que seria comparable a la psiquiatria humana, és a dir, ser capaç de realitzar diagnòstics diferencials de patologies orgàniques que poden causar o agreujar problemes de conducta. I també de l’educació canina, que seria similar a la psicologia, a través del coneixement responsable i sustentat científicament de totes les teories sobre conductisme, cognitivisme, conductes instintives, així com conèixer els diferents processos per modificar conductes, entenent i investigant en profunditat els impacties positius o negatius d’aquests en el benestar físic, emocional i cognitiu de l’animal; amb el fi de realitzar una selecció i aplicació positiva, responsable i ètica de les tècniques de diagnòstic, educació i ensinistrament per aconseguir una comunicació i convivència feliç entre humans i gossos.

Més sobre la Mariona Monrós

 • Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • GPCert in Animal Behavior per la European School of Veterinary Postgraduate Studies.
 • En 2006 inicia la seva carrera com ensinistradora caninacompaginant els estudis de veterinària amb els ensinistraments a domicili.
 • En 2011 inaugura el Centre Caní NaturalGos, amb l’objectiu d’oferir un servei d’etologia clínica amb el rigor veterinari i el pragmatisme de l’ensinistrador caní.
 • La seva passió pel món de l’esport caní l’ha portat a conèixer tot tipus de tècniques d’ensinistrament que, junt a un diagnòstic fiable dels problemes de conducta, li permet realitzar tot tipus de modificacions de conductes problemàtiques amb èxit.
 • La seva filosofia es basa en el respecte als animals i propietaris, el coneixement de la naturalesa dels gossos, el control y gestió de instints, i una base tècnica sòlida sobre la teoria de l’aprenentatge.
 • Actualment dirigeix el Centre NaturalGos com a etòloga clínicadiagnosticant i tractant problemes de conducta de tot tipus.
 • També gaudeix junt amb la seva gossa Espiona practicant Ring Francès.
 • Més info: https://www.facebook.com/naturalgosvalles

Et convido a entendre millor què es el Centre d’Etologia i Educació Canina del Vallès, recórrer els serveis i conèixer la filosofia de Natural Gos.

Recursos que faciliten el teu aprenentatge

Visita les nostres webs d'esports canins

The Ring Factory, La Frisbee Division u OCI BCN

The Ring Factory

The Ring Factory

OCI BCN

OCI Bcn

The Ring Factory

La Frisbee Division
Mariona Monrós, Directora de NaturalGos

Mariona Monrós

Directora de Natural Gos, Centro de Etología Clínica y de Educación Canina del Vallés
Licenciada en Veterinaria 100%
100% Licenciada en Veterinaria
Etología Clínica 100%
100% Etología Clínica
Educación Canina 100%
100% Educación Canina
Clicker Training 90%
90% Clicker Training
Obediencia y Control 90%
90% Obediencia y Control

Mi experiencia como etóloga clínica veterinaria y educadora canina.

Todo mi interés por el mundo de la etología y la educación canina empezó en 2003, cuando tuve mi primer perro, Tuti, un Golden Retriever. Me apunté a una escuela de adiestramiento e iniciamos la aventura de formar a Tuti como perro de rescate en búsqueda y rastreo durante emergencias para la ERIE de Cruz Roja en Cataluña. En 2005 inicié la carrera de veterinaria y en 2006 me saqué el título de Adiestrador Canino de la Real Sociedad Canina de Cataluña.

Desde un principio, siempre había querido estudiar medicina, y cuando la oportunidad de conocer el increíble proceso de educación y adiestramiento de Tuti, desvié mi motivación de medicina humana a veterinaria. Fue a raíz de empezar a trabajar con Tuti, de educarle, formarle, conocernos y entendernos mejor, cuando me empezó a apasionar la conducta animal. Descubrí la complejidad de la etología clínica, que sería comparable a la psiquiatría humana, es decir, ser capaz de realizar diagnósticos diferenciales de patologías orgánicas que pueden causar o agravar problemas de conducta. Y también de la educación canina, que sería similar a la psicología, a través del conocimiento responsable y sustentado científicamente de todas las teorías sobre conductismo, cognitivismo, conductas instintivas, así como conocer los diferentes procesos para poder modificar conductas, entendiendo e investigando a profundidad sobre los impactos positivos o negativos de estos en el bienestar físico, emocional y cognitivo del animal; con el fin de realizar una selección y aplicación positiva, responsable y ética de las técnicas de diagnóstico, educación y adiestramiento para alcanzar una comunicación y convivencia feliz entre humanos y canes.

Más sobre Mariona Monrós

 • Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona
 • GPCert in Animal Behavior por la European School of Veterinary Postgraduate Studies.
 • En 2006 inicia su carrera como adiestradora canina, compaginando los estudios de veterinaria con los adiestramientos a domicilio.
 • En 2011 inaugura el Centro Canino NaturalGos, con el objetivo de ofrecer un servicio de etología clínica con el rigor veterinario y el pragmatismo del adiestrador canino.
 • Su pasión por el mundo del deporte canino le ha llevado a conocer todo tipo de técnicas de adiestramiento que, junto a un diagnóstico fiable de los problemas de conducta, le permite realizar todo tipo de modificaciones de conductas problemáticas con éxito.
 • Su filosofía se basa en el respeto hacia los animales y propietarios, el conocimiento de la naturaleza de los perros, el control y gestión de instintos, y una base técnica sólida sobre la teoría del aprendizaje.
 • Actualmente dirige el Centro NaturalGos como etóloga clínica, diagnosticando y tratando problemas de conducta de todo tipo.
 • También disfruta junto a su perra Espiona practicando Ring Francés.
 • Más info: https://www.facebook.com/naturalgosvalles

 

Te invito a entender mejor qué es el Centro de Etología y Educación Canina del Vallés, recorrer los servicios y conocer la filosofía de Natural Gos.

Recursos que facilitan tu aprendizaje

Visita nuestras webs de deportes caninos

The Ring Factory, La Frisbee Division u OCI BCN

The Ring Factory

The Ring Factory

OCI BCN

OCI Bcn

The Ring Factory

La Frisbee Division
Próximos eventos (Sliding Panel)

Veterinaria para Adiestradores

Bloque 1: Neurofisiología y endocrinología de la conducta.

Bloque 2: Patologías que causan problemas de comportamiento.

Bloque 3: Veterinarios y educadores caninos: terapia multifocal.

Resolución de casos clínicos por parte del alumnado.

El objetivo es que el alumnado sea capaz de realizar:

Obtención de información necesaria.
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento del problema:
Utilización de terapias biológicas, sí, no y porqué.
Técnicas de modificación de conducta.

¿Cuándo es?

 • 4-5 Marzo 2017
 • En Cànoves (Barcelona).

Consulta más información sobre este seminario.

¿Quién lo imparte?

Mariona Monrós

Visita su currículum

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior por la European School of Veterinary Postgraduate Studies

Proper Esdeveniment

Veterinària per Ensinistradors

Bloc 1: Neurofisiologia i endocrinologia del comportament.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportament.

Bloc 3: Veterinaris i educadors canins: teràpia multifocal.

Resolució de casos clínics per part de l’alumnat.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial.
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què.
Tècniques de modificació de conducta.

Quan és?

 • 4-5 Març 2017
 • A Cànoves (Barcelona).

Consulta més informació sobre aquest seminari.

Qui l'imparteix?

Mariona Monrós

Visita el seu currículum

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies

Upcoming Events (Sliding Panel)

Veterinaria para Adiestradores

Bloque 1: Neurofisiología y endocrinología de la conducta.

Bloque 2: Patologías que causan problemas de comportamiento.

Bloque 3: Veterinarios y educadores caninos: terapia multifocal.

Resolución de casos clínicos por parte del alumnado.

El objetivo es que el alumnado sea capaz de realizar:

Obtención de información necesaria.
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento del problema:
Utilización de terapias biológicas, sí, no y porqué.
Técnicas de modificación de conducta.

When will it take place?

 • May 28th
 • in Lleida

Consulta más información sobre este seminario.

Who teaches it?

Mariona Monrós

Visit her curriculum vitae

Graduate Veterinary by the Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior by the European School of Veterinary Postgraduate Studies