David Garrido – Natural Gos – Centro de adiestramiento canino
Ensinistrador Caní i Home d'Atac

David Garrido

You Are Here: Home / David Garrido
David Garrido, Educador Cani de Natural Gos

David Garrido

Ensinistrador Caní i Home d'Atac
Ensinistrador Caní 100%
100% Ensinistrador Caní
Ring Francès 100%
100% Ring Francès
Home d'Atac 100%
100% Home d'Atac
Modificació de Conductes 80%
80% Modificació de Conductes

David comença la carrera en el món del comportament caní com a propietari en 2008, quan va assistir amb el Nus (gos amb problemes d’agressivitat) al seminari de Monique de Roeck Canine-canine agression. A partir d’aquí, la seva formació ha anat augmentant, assistint a seminaris de diferent temàtica dins del món del gos, i desenvolupant la part pràctica dia a dia en les instal·lacions de Natural Gos.

6 anys després, decideix abandonar la seva anterior feina de control de qualitat en una empresa després de 15 anys per dedicar-se al 100% al camp de l’educació i l’ensinistrament caní, modificació de conducta i preparació d’Home Assistent de Ring Francès.

Per cert!, si vols saber més sobre què és un Home Assistent i sobre l’esport caní, Ring Francès, et convidem a fer clic a l’enllaç anterior o en les següents , en cas de tenir curiositat pel Disc Dog o l’Obediència esportiva.

Recursos que faciliten el teu aprenentatge

Visita les nostres webs d'esports canins

The Ring Factory, La Frisbee Division u OCI BCN

The Ring Factory

The Ring Factory

OCI BCN

OCI Bcn

The Ring Factory

La Frisbee Division
David Garrido, Educador Canino de Natural Gos

David Garrido

Adiestrador Canino y Hombre de Ataque
Educador Canino 100%
100% Educador Canino
Ring Francés 100%
100% Ring Francés
Hombre de Ataque 100%
100% Hombre de Ataque
Modificación de Conductas 80%
80% Modificación de Conductas

David empieza su carrera en el mundo del comportamiento canino como propietario en 2008, cuando asistió con Nus (su perro con problemas de agresividad) al seminario de Monique de Roeck Canine-canine agression.

A partir de ahí, su formación ha ido aumentando, asistiendo a seminarios de distinta temática dentro del mundo del perro, y desarrollando su parte práctica día a día en las instalaciones de Natural Gos.

6 años después, decide abandonar su anterior trabajo de control de calidad en una empresa después de 15 años para dedicarse al 100% al campo de la educación y adiestramiento canino, modificación de conducta y preparación de Hombre Asistente de Ring Francés.

¡Por cierto!, si quieres saber más sobre qué es un Hombre Asistente y acerca del deporte caninoRing Francés, te invitamos a dar click en el enlace anterior o en las siguientes, en caso de tener curiosidad por el Disc Dog o la Obediencia Deportiva.

Recursos que facilitan tu aprendizaje

Visita nuestras webs de deportes caninos

The Ring Factory, La Frisbee Division u OCI BCN

The Ring Factory

The Ring Factory

OCI BCN

OCI Bcn

The Ring Factory

La Frisbee Division
Próximos eventos (Sliding Panel)

Veterinaria para Adiestradores

Bloque 1: Neurofisiología y endocrinología de la conducta.

Bloque 2: Patologías que causan problemas de comportamiento.

Bloque 3: Veterinarios y educadores caninos: terapia multifocal.

Resolución de casos clínicos por parte del alumnado.

El objetivo es que el alumnado sea capaz de realizar:

Obtención de información necesaria.
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento del problema:
Utilización de terapias biológicas, sí, no y porqué.
Técnicas de modificación de conducta.

¿Cuándo es?

  • 4-5 Marzo 2017
  • En Cànoves (Barcelona).

Consulta más información sobre este seminario.

¿Quién lo imparte?

Mariona Monrós

Visita su currículum

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior por la European School of Veterinary Postgraduate Studies

Proper Esdeveniment

Veterinària per Ensinistradors

Bloc 1: Neurofisiologia i endocrinologia del comportament.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportament.

Bloc 3: Veterinaris i educadors canins: teràpia multifocal.

Resolució de casos clínics per part de l’alumnat.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial.
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què.
Tècniques de modificació de conducta.

Quan és?

  • 4-5 Març 2017
  • A Cànoves (Barcelona).

Consulta més informació sobre aquest seminari.

Qui l'imparteix?

Mariona Monrós

Visita el seu currículum

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies

Upcoming Events (Sliding Panel)

Veterinaria para Adiestradores

Bloque 1: Neurofisiología y endocrinología de la conducta.

Bloque 2: Patologías que causan problemas de comportamiento.

Bloque 3: Veterinarios y educadores caninos: terapia multifocal.

Resolución de casos clínicos por parte del alumnado.

El objetivo es que el alumnado sea capaz de realizar:

Obtención de información necesaria.
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento del problema:
Utilización de terapias biológicas, sí, no y porqué.
Técnicas de modificación de conducta.

When will it take place?

  • May 28th
  • in Lleida

Consulta más información sobre este seminario.

Who teaches it?

Mariona Monrós

Visit her curriculum vitae

Graduate Veterinary by the Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior by the European School of Veterinary Postgraduate Studies