David Cabrerizo – Natural Gos – Centro de adiestramiento canino
Ensinistrador caní i Home d’atac

David Cabrerizo

You Are Here: Home / David Cabrerizo
ensinistrador caní i home d’atac

David Cabrerizo

Ensinistrador caní i Home d’atac
Ensinistrador caní 100%
100% Ensinistrador caní
RING FRANCèS 100%
100% RING FRANCèS
HOME D’ATAC 100%
100% HOME D’ATAC

David Cabrerizo20 anys d’experiència dedicat al món del gos, ja sigui en ensinistraments comercials, esports i especialment mossegada esportiva.

Ha competit en diferents disciplines i format a gossos i guies de reglaments com l’IPO, Mondioring i Ring Francès. Ha sigut director esportiu de varis grups de treball.

David és el nostre Home d’Atac formador a la Ring Factory, qui amb la seva extensa experiència en el món caní i especialment en l’esportiu, aporta un valor afegit a aquest grup jove.

Per cert!, si vols saber més sobre l’esport caníDisc Dog, et convidem a fer clic a l’enllaç anterior o en els nostres logos esportius, en cas de tenir curiositat pel Ring Francès o l’Obediència Esportiva.

Recursos que faciliten el teu aprenentatge

Visita les nostres webs d'esports canins

The Ring Factory, La Frisbee Division u OCI BCN

The Ring Factory

The Ring Factory

OCI BCN

OCI Bcn

The Ring Factory

La Frisbee Division
David Cabrerizo, Monitor TheRingFactory

David Cabrerizo

Adiestrador Canino y Hombre de Ataque. Delegado en Natural Gos Sud.
Adiestramiento Canino 100%
100% Adiestramiento Canino
Ring Francés 100%
100% Ring Francés
Hombre de Ataque 100%
100% Hombre de Ataque
Técnico de Modificación de Conducta 100%
100% Técnico de Modificación de Conducta

David Cabrerizo tiene 20 años de experiencia dedicado al mundo del perro, ya sea en adiestramientos comerciales, deportes y especialmente mordida deportiva.

Ha competido en distintas  disciplinas, y formado a perros y guías de reglamentos como el IPO, Mondioring, Ring Francés. Ha sido director deportivo de varios grupos de trabajo.

David es nuestro Hombre de Ataque de The Ring Factory, su amplia experiencia en el mundo canino y especialmente en el deportivo, aporta un valor añadido a un grupo joven.

¡Por cierto!, si quieres saber más sobre qué es un Hombre de Ataque y acerca del deporte caninoRing Francés, te invitamos a dar click en el enlace anterior o en las siguientes, en caso de tener curiosidad por el Disc Dog o la Obediencia Deportiva.

A partir de 2017, fue asignado como Delegado en Tarragona al frente del centro Natural Gos Sud.

Recursos que facilitan tu aprendizaje

Visita nuestras webs de deportes caninos

The Ring Factory, La Frisbee Division u OCI BCN

The Ring Factory

The Ring Factory

OCI BCN

OCI Bcn

The Ring Factory

La Frisbee Division
Próximos eventos (Sliding Panel)

Veterinaria para Adiestradores

Bloque 1: Neurofisiología y endocrinología de la conducta.

Bloque 2: Patologías que causan problemas de comportamiento.

Bloque 3: Veterinarios y educadores caninos: terapia multifocal.

Resolución de casos clínicos por parte del alumnado.

El objetivo es que el alumnado sea capaz de realizar:

Obtención de información necesaria.
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento del problema:
Utilización de terapias biológicas, sí, no y porqué.
Técnicas de modificación de conducta.

¿Cuándo es?

  • 4-5 Marzo 2017
  • En Cànoves (Barcelona).

Consulta más información sobre este seminario.

¿Quién lo imparte?

Mariona Monrós

Visita su currículum

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior por la European School of Veterinary Postgraduate Studies

Proper Esdeveniment

Veterinària per Ensinistradors

Bloc 1: Neurofisiologia i endocrinologia del comportament.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportament.

Bloc 3: Veterinaris i educadors canins: teràpia multifocal.

Resolució de casos clínics per part de l’alumnat.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial.
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què.
Tècniques de modificació de conducta.

Quan és?

  • 4-5 Març 2017
  • A Cànoves (Barcelona).

Consulta més informació sobre aquest seminari.

Qui l'imparteix?

Mariona Monrós

Visita el seu currículum

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies

Upcoming Events (Sliding Panel)

Veterinaria para Adiestradores

Bloque 1: Neurofisiología y endocrinología de la conducta.

Bloque 2: Patologías que causan problemas de comportamiento.

Bloque 3: Veterinarios y educadores caninos: terapia multifocal.

Resolución de casos clínicos por parte del alumnado.

El objetivo es que el alumnado sea capaz de realizar:

Obtención de información necesaria.
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento del problema:
Utilización de terapias biológicas, sí, no y porqué.
Técnicas de modificación de conducta.

When will it take place?

  • May 28th
  • in Lleida

Consulta más información sobre este seminario.

Who teaches it?

Mariona Monrós

Visit her curriculum vitae

Graduate Veterinary by the Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior by the European School of Veterinary Postgraduate Studies