Consulta d’Etologia Clínica – Natural Gos – Centro de adiestramiento canino

Consulta d’Etologia Clínica

Què és l’etologia?

L’Etologia Clínica és l’especialitat veterinària que s’ocupa del diagnòstic, prevenció i tractament dels problemes de comportament dels animals de companyia.
Consulta d’Etologia

En què consisteix?

Primerament s’ha de diferenciar entre un problema de conducta i un problema d’educació. Els problemes de conducta es poden considerar com a trastorns patològics, que en molts casos hauran d’anar seguits de proves veterinàries, tractaments farmacològics i modificació de conducta, mentre que els problemes d’educació normalment es solucionen amb pautes i sessions d’educació canina.

Aprèn més
Establir un diagnòstic correcte

Com és el Procediment?

El client acudeix al centre d’etologia amb cita prèvia –trucada, mail o agenda online- o, en el cas que sigui necessari, la nostra veterinària etòloga es desplaça al domicili del client.
Aquesta consulta té l’objectiu de diagnosticar el problema de conducta, és a dir, posar nom i causa al problema del seu animal, per posteriorment poder realitzar un tractament adequat. En moltes ocasions, la consulta d’etologia s’ha de complementar amb proves veterinàries per poder aconseguir un diagnòstic definitiu.
Un cop diagnosticat el problema de conducta, s’inicia la modificació de conducta personalitzada a cada cas i amb el pronòstic corresponent.

Casos d’Èxit
Qui ho fa?

Mariona Monrós

El servei l’ofereix una veterinària especialista en comportament, amb experiència en el tracte diari amb els gossos i en modificació de conducta. Treballem amb el gos a més de tenir tots els coneixements necessaris per fer un bon diagnòstic veterinari i un tractament adequat.

Currículum de Mariona
problemas de conducta en perros

Problemes de conducta en gats

En els gats els problemes de conducta més habituals són l’eliminació inadequada i els problemes d’agressivitat.
Es poden distingir varis tipus:

 • Problemas de marcatge: orina i/o defeca en llocs inapropiats; esgarrapa mobles de la casa…
 • Agressivitat felina.
 • Problemes relacionats amb la por: gats tímids
 • etc.
 • Introducció d’un nou gat a la família.

Problemes de conducta en gossos

Les consultes d’etologia requereixen temps, de manera que una primera visita pot oscil·lar entre 1 i 2 hores per a casos complexes.

Els problemes de conducta més freqüents varien en funció de l’espècie. En el gos destaquen els d’agressivitat, pors i fòbies, eliminació inadequada i conducta destructiva.

Es poden distingir varis tipus:

 • Agressivitat dirigida a persones (familiars i/o desconeguts).
 • Agressivitat dirigida a gossos.
 • Falta de control: gossos ansiosos o hiperactius; gossos que salten i mosseguen…
 • Problemes de conducta higiènica: per a gossos que fan les seves necessitats on no deurien.
 • Trastorns relacionats amb la separació del propietari: destructivitat; excés de lladrucs; eliminació inadequada (per a aquells propietaris que a l’arribar a casa es troben amb que el seu gos a fet les seves necessitats a casa).
 • Ingesta d’objectes no comestibles.
 • Problemes de pors i fòbies: a sorolls; petards; persones; tempestes…
 • Comportaments compulsius: llepades excessives; autolesions; comportaments repetitius.
problemas de conducta en gatos

Com ajuda l’etologia a animals i propietaris?

Millora el vincle, l’entesa entre els dos, la convivència.
S’ha de tenir en compte que molts problemes de conducta no tindran solució, sinó maneig. Podem millorar molt el problema, però en alguns casos mai podrem “eradicar” una conducta problemàtica del gos o gat al 100%, sinó aprendre a manejar-la i millorar la convivència.
La millora d’un problema de conducta depèn de tres factors:
*Passa el ratolí per cadascun del quadres per saber més
Adiestramiento Canino Natural Gos

El gos

No podem canviar el temperament (caràcter) del gos. Podem modificar conductes, però no caràcters.

El propietari

La implicació és molt important. Nosaltres estarem molt poques hores amb el gos. El responsable d’aplicar les pautes, tractament, etc... serà sempre el propietari, que és qui conviu amb l’animal.

Adiestramiento Canino Natural Gos

La situació

En alguns casos, tot i que el propietari estigui implicat, la situació en la que viu l’animal fa molt difícil la seva millora. Per exemple, un gos adoptat amb 2 anys que ha viscut tota la seva vida a la muntanya aïllat, i que l’adopta una família que viu al centre de Barcelona. Serà molt difícil, per molt que es faci un tractament i que el propietari estigui motivat, que el seu gos superi les seves pors en una situació tan desfavorable.

Próximos eventos (Sliding Panel)

Veterinaria para Adiestradores

Bloque 1: Neurofisiología y endocrinología de la conducta.

Bloque 2: Patologías que causan problemas de comportamiento.

Bloque 3: Veterinarios y educadores caninos: terapia multifocal.

Resolución de casos clínicos por parte del alumnado.

El objetivo es que el alumnado sea capaz de realizar:

Obtención de información necesaria.
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento del problema:
Utilización de terapias biológicas, sí, no y porqué.
Técnicas de modificación de conducta.

¿Cuándo es?

 • 4-5 Marzo 2017
 • En Cànoves (Barcelona).

Consulta más información sobre este seminario.

¿Quién lo imparte?

Mariona Monrós

Visita su currículum

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior por la European School of Veterinary Postgraduate Studies

Proper Esdeveniment

Veterinària per Ensinistradors

Bloc 1: Neurofisiologia i endocrinologia del comportament.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportament.

Bloc 3: Veterinaris i educadors canins: teràpia multifocal.

Resolució de casos clínics per part de l’alumnat.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial.
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què.
Tècniques de modificació de conducta.

Quan és?

 • 4-5 Març 2017
 • A Cànoves (Barcelona).

Consulta més informació sobre aquest seminari.

Qui l'imparteix?

Mariona Monrós

Visita el seu currículum

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies

Upcoming Events (Sliding Panel)

Veterinaria para Adiestradores

Bloque 1: Neurofisiología y endocrinología de la conducta.

Bloque 2: Patologías que causan problemas de comportamiento.

Bloque 3: Veterinarios y educadores caninos: terapia multifocal.

Resolución de casos clínicos por parte del alumnado.

El objetivo es que el alumnado sea capaz de realizar:

Obtención de información necesaria.
Diagnóstico diferencial.
Tratamiento del problema:
Utilización de terapias biológicas, sí, no y porqué.
Técnicas de modificación de conducta.

When will it take place?

 • May 28th
 • in Lleida

Consulta más información sobre este seminario.

Who teaches it?

Mariona Monrós

Visit her curriculum vitae

Graduate Veterinary by the Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior by the European School of Veterinary Postgraduate Studies