Veterinària per Ensinistradors – Natural Gos – Centre d’ensinistrament caní
Seminario Veterinaria para adiestradores

Ponent: 

Mariona Monrós

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona

GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies

Durada: 14 hores

Contingut del seminari: Veterinària per Ensinistradors

 • Neurofisiologia, neuroanatomia i neuroquímica: conèixer el sistema nerviós per entendre l’expressió del comportament.
 • Anatomia fisiològica de l’aprenentatge associatiu
 • El paper del sistema nerviós central en el control de les emocions
 • Endocrinologia de la conducta: les hormones en el control del comportament
 • La castració en el tractament de problemes de conducta.
 • Causes orgàniques de l’agressivitat
 • Causes orgàniques de la conducta higiènica inadequada
 • Desordres compulsius
 • Diferències entre desordres compulsius i estereotípies
  • Patofisiología dels desordres compulsius
  • Diagnòstic i tractament
 • Síndrome de Disfunció Cognitiva
  • Neuropatologia
  • Factors predisponents
  • Diagnòstic i tractament
 • Teràpies biològiques:
  • Evidència d’eficàcia de les teràpies biològiques:
   • Farmacoteràpia
   • Feromones sintètiques
   • Nutracèutics
  • Aplicació
 • Teràpia multifocal en casos de:
  • Agressivitat
  • Problemes de separació
  • Pors i fòbies
  • Desordres compulsius

Per al correcte desenvolupament d’aquesta part, és recomanable que els assistents posseeixin coneixement sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Els casos clínics proposats constitueixen una recopilació de casos reals presentats en el centre Natural Gos.

L’objectiu és que l’alumne sigui capaç de realitzar:

 • Conèixer la importància per l’educador/ensinistrador caní de treballar conjuntament amb el veterinari etòleg clínic, sabent distingir el paper de cada professional durant el procés de diagnòstic i tractament per no incórrer en intrusisme professional.
 • Obtenció de la informació necessària
 • Diagnòstic diferencial (en aquest punt, els alumnes hauran de tenir presents les causes orgàniques exposades el dissabte, ja que molts casos van encaminats a obviar aquesta part i induir a l’error).
 • Tractament del problema:
  • Utilització de teràpies biològiques, sí, no, i perquè (com en la part anterior, en aquest punt desenvoluparem a la pràctica la part teòrica sobre teràpies biològiques, especialment agents psicotròpics, que encara que en el cas dels educadors/ensinistradors canins no estan autoritzats ni capacitats a utilitzar-les, entenem que el coneixement de les mateixes resultarà en una millor praxis per part de l’educador i fomentarà el treball en equip amb el veterinari etòleg). Tècniques de modificació de conducta.
Proper Esdeveniment

Veterinària per Ensinistradors

Bloc 1: Neurofisiologia i endocrinologia del comportament.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportament.

Bloc 3: Veterinaris i educadors canins: teràpia multifocal.

Resolució de casos clínics per part de l’alumnat.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial.
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què.
Tècniques de modificació de conducta.

Quan és?

 • 4-5 Març 2017
 • A Cànoves (Barcelona).

Consulta més informació sobre aquest seminari.

Qui l'imparteix?

Mariona Monrós

Visita el seu currículum

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies