Seminaris Natural Gos 2016 – Natural Gos – Centre d’ensinistrament caní

Seminaris Natural Gos 2016

You Are Here: Home / Archives / Tag / Seminaris Natural Gos 2016

Seminari de Modificació de Conducta, Bilbao (12/2016)

Tags:
03/12/2016
Seminario modificación de conducta

Ponent: Mariona Monrós

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona

GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies

Durada: 14 hores

Continguts del Seminari: Modificació de Conductes

Què és un problema de conducta?
• Problema de comunicació vs problema de conducta
• Problema metge vs etológic

• Teoria de l’aprenentatge
• Intel·ligència animal
• Tipus d’aprenentatge:
• Aprenentatge associatiu
• Aprenentatge no associatiu
• Reforços positius: tipus i programes de reforç
• Eines
• Tècniques de modificació de conducta.
• Desensibilització sistemàtica
• contracondicionament
• Habituació
• innundación
• Extinció

• Què és la frustració? Causes, factors que predisposen i conseqüències.
• Anamnesi i diagnòstic
• Exercicis de tolerància a la frustració:
• Bloquejos
• Maneig del reforç negatiu
• Principi de Premack
• Exercicis d’autocontrol
• El control del joc:
• Utilització com a via d’escapament
• Unió pràctica dels exercicis d’autocontrol i tolerància a la frustració
• Utilització com a potent reforç un cop construïda la base
• Senyal de conducta interrompuda
• Pràctiques: demostració amb gos de nivell alt i pràctiques amb els gossos assistents.

• Diferenciació entre por, estrès i ansietat
• Mecanismes de la por i l’estrès
• Diferenciació de les conductes normals de por i estrès de les anormals
• Tractament de la por i l’estrès crònic
• Pronòstic

• Importància d’una bona anamnesi
• Diagnòstic diferencial
• Tractament i pronòstic

• Caracterització de la conducta agressiva
• El paper de l’aprenentatge en el desenvolupament de la conducta agressiva
• Trastorns mèdics causants o simultanis
• Anamnesi i diagnòstic
• Tractament i pronòstic de l’agressivitat:
• Habituació i contracondicionament aplicat
• Estímuls desencadenants de l’agressió: com gestionar-los i utilitzar-los per al tractament
• Tècniques d’extinció de la conducta agressiva apresa
• Control de la impulsivitat
• Ús de reforçadors: com, quan i per què;
• Per què no vol el premi?
• Com actuar en aquests casos

Pràctiques

Les pràctiques seran enfocades a l’avaluació del temperament dels gossos que es presentin com a candidats, la identificació de les possibles causes dels problemes, i la proposta d’exercicis inicials de tractament. En cap cas es realitzarà un diagnòstic definitiu de cap dels gossos assistents, ni l’objectiu és solucionar aquests problemes, que en la majoria de casos triguen mesos a aconseguir els objectius desitjats.

Opció Workshop

Hi ha l’opció de fer un workshop de qualsevol dels temes que es desenvolupen durant el seminari, ja que en impartir molta matèria la part pràctica queda molt reduïda. En aquest cas, l’organitzador pot escollir un dels temes plantejats al seminari i es donarà la teoria justa per poder emprar més temps exclusivament a la part pràctica d’aquest tema.

Veterinària per Ensinistradors, Castelló (11/2016)

Tags:
12/11/2016
Seminario de veterinaria para adiestradores

Seminari dirigit a professionals del sector

Per al correcte desenvolupament del seminari, és recomanable que els assistents posseeixin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Taller de primeros auxilios

Taller ideals per excursionistes, propietaris, educadors canins i tot aquell que vulgui aprendre primers auxilis

Neurofisiologia, neuroanatomia i neuroquímica: Conèixer el sistema nerviós per entendre l’expressió del comportament.
Anatomia fisiològica de l’aprenentatge associatiu
El paper del sistema nerviós central en el control de les emocions
Endocrinologia de la conducta: les hormones en el control del comportament
La castració en el tractament de problemes de conducta. [/ Vc_column_text] [/ vc_tta_section]

Causes orgàniques de l’agressivitat
Causes orgàniques de la conducta higiènica inadequada
Desordres compulsius
Diferències entre desordres compulsius i estereotípies
Patofisiología dels desordres compulsius
Diagnòstic i tractament
Síndrome de Disfunció Cognitiva
Neuropatologia
Factors que predisposen
Diagnòstic i tractament

Teràpies biològiques:
Evidència d’eficàcia de les teràpies biològiques:
Farmacoteràpia
Feromones sintètiques
Nutracèutics
Aplicació

Teràpia multifocal en casos de:
Agressivitat
Problemes de separació
Pors i fòbies
Desordres compulsius

Per al correcte desenvolupament d’aquesta part, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Els casos clínics proposats constitueixen un recull de casos reals presentats al centre NaturalGos.

L’objectiu és que l’alumne sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial (en aquest punt, els alumnes hauran de tenir present les causes orgàniques exposades el dissabte, ja que molts casos van encaminats a obviar aquesta part i induir a l’error).
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què (com en l’anterior, en aquest punt desenvoluparem a la pràctica la part teòrica sobre teràpies biològiques, especialment agents psicotròpics)
Tècniques de modificació de conducta.

Evaluación del estado general del perro
Avaluació de l’estat general del gos
La farmaciola indispensable
Retenció d’un gos ferit
Reanimació respiratòria i cardiopulmonar
Exercicis prácticosAprender a reconèixer i saber com actuar en casos de:
Hemorràgies
Hipertèrmia (cop de calor)
reaccions al·lèrgiques
Distensió / torsió d’estómac
Asfíxia
Traumatismes i ferides
Atacs i convulsions
Síncope
Enverinament

El Poder del Joc 2.0, Còrdova (7-2016)

Tags:
23/07/2016
El Poder del Joc

Continguts del Seminari : El Poder del Joc 2.0

• Quatre apunts de la metodologia.
• Un sistema de comunicació
• Material que utilitzarem. diferència entre
motivadors , interactius i d’entreteniment.
Elecció del material i mida adequada segons
el gos i el propòsit.
• Treballs de confiança, la clau del mètode.
• Estructura bàsica del gos, ON / OFF. exercicis
de connexió i desconnexió.
• Intercanvi , l’ estira / arronsa entre el gos i el
guia
• Lliurament del motivador
• El cos com a inductor de les fases bàsiques.
Domini del llenguatge corporal.
• Acte control, com sobreviure a un gos
descontrolat.
• Exercicis de retorn, trucades condicionades vs
trucades cognitives.

• Estabilització emocional del gos
• Ràtio de recompensa, la diferència entre un
gos concentrat / motivat i el gos excitat
• Senyals trampa, gestuals i verbals. un pas
més enllà en la comprensió
• Senyals enverinades , el perill d’humanitzar
el procés.
• Posicionament del motivador , creació de
inèrcies.
• ¿ Carícies en el joc ? ¿ Segur ? Anàlisi de la
jerarquia de reforços i preferències del gos
dins del joc. Anàlisi de la frustració
derivada de les decisions del guia.
• Premack senzills en possessió del reforç.
Preparació del reforç per introduir-lo al
procés d’ensinistrament.

• Tipus de gossos. Quins aspectes potenciem o
relaxem segons el perfil del nostre gos.
Estratègia individualitzada.
• Objectiu ; la generalització. Disseny del pla de
treball.
• El joc integrat. Aprendre a construir el mateix
concepte en qualsevol circumstància ! aplicació real
en un procés d’ensinistrament.
• Errors comuns , solucions lògiques.
• Eduquem els reforços ; Premack en la jerarquia
de reforços. Un modelat que semblava impossible !
• Premack a distància. Distraccions , motivadors a
distància.
• Variabilitat de jocs segons l’aspecte que
volem treballar.

El Poder del Joc 2.0, Cantàbria (7-2016)

Tags:
09/07/2016
El Poder del Joc

Continguts del Seminari: El Poder del Joc 2.0

• Quatre apunts de la metodologia.
• Un sistema de comunicació.
• Material que utilitzarem. diferència entre
motivadors, interactius i d’entreteniment.
Elecció del material i mida adequada segons
el gos i el propòsit.
• Treballs de confiança, la clau del mètode.
• Estructura bàsica del gos, ON / OFF. exercicis
de connexió i desconnexió.
• Intercanvi, l’estira / arronsa entre el gos i el
guia.
• Lliurament del motivador.
• El cos com a inductor de les fases bàsiques.
Domini del llenguatge corporal.
• Acte control, com sobreviure a un gos
descontrolat.
• Exercicis de retorn, trucades condicionades vs trucades cognitives.

• Estabilització emocional del gos
• Ràtio de recompensa, la diferència entre un
gos concentrat / motivat i el gos excitat
• Senyals trampa, gestuals i verbals. un pas
més enllà en la comprensió
• Senyals enverinades, el perill d’humanitzar
el procés.
• Posicionament del motivador, creació de
inèrcies.
• ¿Carícies en el joc? ¿Segur? Anàlisi de la
jerarquia de reforços i preferències del gos
dins del joc. Anàlisi de la frustració
derivada de les decisions del guia.
• Premack senzills en possessió del reforç.
Preparació del reforç per introduir-lo al
procés d’ensinistrament.

• Tipus de gossos. Quins aspectes potenciem o
relaxem segons el perfil del nostre gos.
Estratègia individualitzada.
• Objectiu; la generalització. Disseny del pla de
treball.
• El joc integrat. Aprendre a construir el mateix
concepte en qualsevol circumstància! aplicació real
en un procés d’ensinistrament.
• Errors comuns, solucions lògiques.
• Eduquem els reforços; Premack en la jerarquia
de reforços. Un modelat que semblava impossible!
• Premack a distància. Distraccions, motivadors a
distància.
• Variabilitat de jocs segons l’aspecte que
volem treballar.

Seminari de Modificació de Conducta, Bilbao (6-2016)

Tags:
18/06/2016
Seminario modificación de conducta

Continguts del Seminari: Modificació de Conductes

Què és un problema de conducta?
• Problema de comunicació vs problema de conducta
• Problema metge vs etològic

• Teoria de l’aprenentatge
• Intel·ligència animal
• Tipus d’aprenentatge:
• Aprenentatge associatiu
• Aprenentatge no associatiu
• Reforços positius: tipus i programes de reforç
• Eines
• Tècniques de modificació de conducta.
• Desensibilització sistemàtica
• contracondicionament
• Habituació
• innundación
• Extinció

•Què és la frustració? Causes, factors que predisposen i conseqüències.
• Anamnesi i diagnòstic
• Exercicis de tolerància a la frustració:
• Bloquejos
• Maneig del reforç negatiu
• Principi de Premack
• Exercicis d’autocontrol
• El control del joc:
• Utilització com a via d’escapament
• Unió pràctica dels exercicis d’autocontrol i tolerància a la frustració
• Utilització com a potent reforç un cop construïda la base
• Senyal de conducta interrompuda
• Pràctiques: demostració amb gos de nivell alt i pràctiques amb els gossos assistents.

• Diferenciació entre por, estrès i ansietat
• Mecanismes de la por i l’estrès
• Diferenciació de les conductes normals de por i estrès de les anormals
• Tractament de la por i l’estrès crònic
• Pronòstic

• Importància d’una bona anamnesi
• Diagnòstic diferencial
• Tractament i pronòstic

• Caracterització de la conducta agressiva
• El paper de l’aprenentatge en el desenvolupament de la conducta agressiva
• Trastorns mèdics causants o simultanis
• Anamnesi i diagnòstic
• Tractament i pronòstic de l’agressivitat:
• Habituació i contracondicionament aplicat
• Estímuls desencadenants de l’agressió: com gestionar-los i utilitzar-los per al tractament
• Tècniques d’extinció de la conducta agressiva apresa
• Control de la impulsivitat
• Ús de reforçadors: com, quan i per què;
• Per què no vol el premi?
• Com actuar en aquests casos

Veterinària per Ensinistradors, Lleida (05/2016)

Tags:
28/05/2016
Seminario de veterinaria para adiestradores

Seminari dirigit a professionals del sector

Per al correcte desenvolupament del seminari, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Neurofisiologia, neuroanatomia i neuroquímica: conèixer el sistema nerviós per entendre l’expressió del comportament.
Anatomia fisiològica de l’aprenentatge associatiu
El paper del sistema nerviós central en el control de les emocions
Endocrinologia de la conducta: les hormones en el control del comportament
La castració en el tractament de problemes de conducta.

Causes orgàniques de l’agressivitat
Causes orgàniques de la conducta higiènica inadequada
desordres compulsius
Diferències entre desordres compulsius i estereotípies
Patofisiología dels desordres compulsius
Diagnòstic i tractament
Síndrome de Disfunció Cognitiva
Neuropatologia
factors que predisposen
Diagnòstic i tractament

Teràpies biològiques:
Evidència d’eficàcia de les teràpies biològiques:
Farmacoteràpia
Feromones sintètiques
Nutracèutics
Aplicació

Teràpia multifocal en casos de:
Agressivitat
Problemes de separació
Pors i fòbies
Desordres compulsius

Per al correcte desenvolupament d’aquesta part, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Els casos clínics proposats constitueixen un recull de casos reals presentats al centre NaturalGos.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial (en aquest punt, els alumnes hauran de tenir present les causes orgàniques exposades el dissabte, ja que molts casos van encaminats a obviar aquesta part i induir a l’error).
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què (com en l’anterior, en aquest punt desenvoluparem a la pràctica la part teòrica sobre teràpies biològiques, especialment agents psicotròpics)
Tècniques de modificació de conducta.

El Poder del Joc 2.0, València (5-2016)

Tags:
14/05/2016
El Poder del Joc

Continguts del Seminari: El Poder del Joc 2.0

• Quatre apunts de la metodologia.
• Un sistema de comunicació
• Material que utilitzarem. diferència entre
motivadors, interactius i d’entreteniment.
Elecció del material i mida adequada segons
el gos i el propòsit.
• Treballs de confiança, la clau del mètode.
• Estructura bàsica del gos, ON / OFF. exercicis
de connexió i desconnexió.
• Intercanvi, l’estira / arronsa entre el gos i el
guia
• Lliurament del motivador
• El cos com a inductor de les fases bàsiques.
Domini del llenguatge corporal.
• Acte control, com sobreviure a un gos
descontrolat.
• Exercicis de retorn, trucades condicionades vs
trucades cognitives.

• Estabilització emocional del gos
• Ràtio de recompensa, la diferència entre un
gos concentrat / motivat i el gos excitat
• Senyals trampa, gestuals i verbals. un pas
més enllà en la comprensió
• Senyals enverinades, el perill d’humanitzar
el procés.
• Posicionament del motivador, creació de
inèrcies.
• ¿Carícies en el joc? ¿Segur? Anàlisi de la
jerarquia de reforços i preferències del gos
dins del joc. Anàlisi de la frustració
derivada de les decisions del guia.
• Premack senzills en possessió del reforç.
Preparació del reforç per introduir-lo al
procés d’ensinistrament.

• Tipus de gossos. Quins aspectes potenciem o
relaxem segons el perfil del nostre gos.
Estratègia individualitzada.
• Objectiu; la generalització. Disseny del pla de
treball.
• El joc integrat. Aprendre a construir el mateix
concepte en qualsevol circumstància! aplicació real
en un procés d’ensinistrament.
• Errors comuns, solucions lògiques.
• Eduquem els reforços; Premack en la jerarquia
de reforços. Un modelat que semblava impossible!
• Premack a distància. Distraccions, motivadors a
distància.
• Variabilitat de jocs segons l’aspecte que
volem treballar.

Workout, Actitud i Vincle, Madrid (3/2016)

19/03/2016
Seminario Actitud y Vínculo

a

Workout Actitud i Vincle

Aquest seminari està enfocat a aquells guies de gossos, professionals o propietaris, que vulguin desenvolupar les seves habilitats com GUIES, treballant sobre la base de l’ACTITUD, és a dir, la forma d’actuar d’una persona i el comportament que fa servir per fer les coses. Un bon guia és un Líder, i un líder no tiranitza, ni anul·la als seus seguidors, sinó que mostra el camí, crea un punt d’unió i coopera en el desenvolupament de les habilitats del seu company.

Aquest seminari no està pensat per ensenyar “noves” tècniques d’ensinistrament. Aquest seminari està pensat per empoderar guies, acompanyar-los i instruir-los, en aquells difícils moments en què un es planteja “NO ÉS EL GOS, SÓC JO”, amb l’objectiu de desenvolupar les habilitats necessàries en base a la nostra actitud, confiança i autoestima, per aconseguir el nostre objectiu en l’entrenament i millorar el vincle amb el nostre equip.

HorariDissabte 21Diumenge 22
Matins9:00 a 15:009:00 a 15:00
Tardes17:00 a 20:0017:00 a 20:00

El Poder del Joc 2.0, Alicante (3/2016)

Tags:
12/03/2016

Continguts del Seminari: El Poder del Joc 2.0

• Quatre apunts de la metodologia.
• Un sistema de comunicació.
• Material que utilitzarem. diferència entre
motivadors, interactius i d’entreteniment.
Elecció del material i mida adequada segons
el gos i el propòsit.
• Treballs de confiança, la clau del mètode.
• Estructura bàsica del gos, ON / OFF. exercicis
de connexió i desconnexió.
• Intercanvi, l’estira / arronsa entre el gos i el
guia.
• Lliurament del motivador.
• El cos com a inductor de les fases bàsiques.
Domini del llenguatge corporal.
• Acte control, com sobreviure a un gos
descontrolat.
• Exercicis de retorn, trucades condicionades vs trucades cognitives.

• Estabilització emocional del gos
• Ràtio de recompensa, la diferència entre un
gos concentrat / motivat i el gos excitat
• Senyals trampa, gestuals i verbals. un pas
més enllà en la comprensió
• Senyals enverinades, el perill d’humanitzar
el procés.
• Posicionament del motivador, creació de
inèrcies.
• ¿Carícies en el joc? ¿Segur? Anàlisi de la
jerarquia de reforços i preferències del gos
dins del joc. Anàlisi de la frustració
derivada de les decisions del guia.
• Premack senzills en possessió del reforç.
Preparació del reforç per introduir-lo al
procés d’ensinistrament.

• Tipus de gossos. Quins aspectes potenciem o
relaxem segons el perfil del nostre gos.
Estratègia individualitzada.
• Objectiu; la generalització. Disseny del pla de
treball.
• El joc integrat. Aprendre a construir el mateix
concepte en qualsevol circumstància! aplicació real
en un procés d’ensinistrament.
• Errors comuns, solucions lògiques.
• Eduquem els reforços; Premack en la jerarquia
de reforços. Un modelat que semblava impossible!
• Premack a distància. Distraccions, motivadors a
distància.
• Variabilitat de jocs segons l’aspecte que
volem treballar.

El Poder del Joc 2.0, Bilbao (2/2016)

Tags:

Continguts del Seminari: El Poder del Joc 2.0

• Quatre apunts de la metodologia.
• Un sistema de comunicació
• Material que utilitzarem. diferència entre
motivadors, interactius i d’entreteniment.
Elecció del material i mida adequada segons
el gos i el propòsit.
• Treballs de confiança, la clau del mètode.
• Estructura bàsica del gos, ON / OFF. exercicis
de connexió i desconnexió.
• Intercanvi, l’estira / arronsa entre el gos i el
guia
• Lliurament del motivador
• El cos com a inductor de les fases bàsiques.
Domini del llenguatge corporal.
• Acte control, com sobreviure a un gos
descontrolat.
• Exercicis de retorn, trucades condicionades vs
trucades cognitives.

• Estabilització emocional del gos
• Ràtio de recompensa, la diferència entre un
gos concentrat / motivat i el gos excitat
• Senyals trampa, gestuals i verbals. un pas
més enllà en la comprensió
• Senyals enverinades, el perill d’humanitzar
el procés.
• Posicionament del motivador, creació de
inèrcies.
• ¿Carícies en el joc? ¿Segur? Anàlisi de la
jerarquia de reforços i preferències del gos
dins del joc. Anàlisi de la frustració
derivada de les decisions del guia.
• Premack senzills en possessió del reforç.
Preparació del reforç per introduir-lo al
procés d’ensinistrament.

• Tipus de gossos. Quins aspectes potenciem o
relaxem segons el perfil del nostre gos.
Estratègia individualitzada.
• Objectiu; la generalització. Disseny del pla de
treball.
• El joc integrat. Aprendre a construir el mateix
concepte en qualsevol circumstància! aplicació real
en un procés d’ensinistrament.
• Errors comuns, solucions lògiques.
• Eduquem els reforços; Premack en la jerarquia
de reforços. Un modelat que semblava impossible!
• Premack a distància. Distraccions, motivadors a
distància.
• Variabilitat de jocs segons l’aspecte que
volem treballar.

Proper Esdeveniment

Veterinària per Ensinistradors

Bloc 1: Neurofisiologia i endocrinologia del comportament.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportament.

Bloc 3: Veterinaris i educadors canins: teràpia multifocal.

Resolució de casos clínics per part de l’alumnat.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial.
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què.
Tècniques de modificació de conducta.

Quan és?

  • 4-5 Març 2017
  • A Cànoves (Barcelona).

Consulta més informació sobre aquest seminari.

Qui l'imparteix?

Mariona Monrós

Visita el seu currículum

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies