Seminaris de Veterinària per Ensinistradors – Natural Gos – Centre d’ensinistrament caní

Seminaris de Veterinària per Ensinistradors

You Are Here: Home / Archives / Tag / Seminaris de Veterinària per Ensinistradors

Veterinària per Ensinistradors, Castelló (11/2016)

Tags:
12/11/2016
Seminario de veterinaria para adiestradores

Seminari dirigit a professionals del sector

Per al correcte desenvolupament del seminari, és recomanable que els assistents posseeixin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Taller de primeros auxilios

Taller ideals per excursionistes, propietaris, educadors canins i tot aquell que vulgui aprendre primers auxilis

Neurofisiologia, neuroanatomia i neuroquímica: Conèixer el sistema nerviós per entendre l’expressió del comportament.
Anatomia fisiològica de l’aprenentatge associatiu
El paper del sistema nerviós central en el control de les emocions
Endocrinologia de la conducta: les hormones en el control del comportament
La castració en el tractament de problemes de conducta. [/ Vc_column_text] [/ vc_tta_section]

Causes orgàniques de l’agressivitat
Causes orgàniques de la conducta higiènica inadequada
Desordres compulsius
Diferències entre desordres compulsius i estereotípies
Patofisiología dels desordres compulsius
Diagnòstic i tractament
Síndrome de Disfunció Cognitiva
Neuropatologia
Factors que predisposen
Diagnòstic i tractament

Teràpies biològiques:
Evidència d’eficàcia de les teràpies biològiques:
Farmacoteràpia
Feromones sintètiques
Nutracèutics
Aplicació

Teràpia multifocal en casos de:
Agressivitat
Problemes de separació
Pors i fòbies
Desordres compulsius

Per al correcte desenvolupament d’aquesta part, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Els casos clínics proposats constitueixen un recull de casos reals presentats al centre NaturalGos.

L’objectiu és que l’alumne sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial (en aquest punt, els alumnes hauran de tenir present les causes orgàniques exposades el dissabte, ja que molts casos van encaminats a obviar aquesta part i induir a l’error).
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què (com en l’anterior, en aquest punt desenvoluparem a la pràctica la part teòrica sobre teràpies biològiques, especialment agents psicotròpics)
Tècniques de modificació de conducta.

Evaluación del estado general del perro
Avaluació de l’estat general del gos
La farmaciola indispensable
Retenció d’un gos ferit
Reanimació respiratòria i cardiopulmonar
Exercicis prácticosAprender a reconèixer i saber com actuar en casos de:
Hemorràgies
Hipertèrmia (cop de calor)
reaccions al·lèrgiques
Distensió / torsió d’estómac
Asfíxia
Traumatismes i ferides
Atacs i convulsions
Síncope
Enverinament

Veterinària per Ensinistradors, Lleida (05/2016)

Tags:
28/05/2016
Seminario de veterinaria para adiestradores

Seminari dirigit a professionals del sector

Per al correcte desenvolupament del seminari, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Neurofisiologia, neuroanatomia i neuroquímica: conèixer el sistema nerviós per entendre l’expressió del comportament.
Anatomia fisiològica de l’aprenentatge associatiu
El paper del sistema nerviós central en el control de les emocions
Endocrinologia de la conducta: les hormones en el control del comportament
La castració en el tractament de problemes de conducta.

Causes orgàniques de l’agressivitat
Causes orgàniques de la conducta higiènica inadequada
desordres compulsius
Diferències entre desordres compulsius i estereotípies
Patofisiología dels desordres compulsius
Diagnòstic i tractament
Síndrome de Disfunció Cognitiva
Neuropatologia
factors que predisposen
Diagnòstic i tractament

Teràpies biològiques:
Evidència d’eficàcia de les teràpies biològiques:
Farmacoteràpia
Feromones sintètiques
Nutracèutics
Aplicació

Teràpia multifocal en casos de:
Agressivitat
Problemes de separació
Pors i fòbies
Desordres compulsius

Per al correcte desenvolupament d’aquesta part, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Els casos clínics proposats constitueixen un recull de casos reals presentats al centre NaturalGos.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial (en aquest punt, els alumnes hauran de tenir present les causes orgàniques exposades el dissabte, ja que molts casos van encaminats a obviar aquesta part i induir a l’error).
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què (com en l’anterior, en aquest punt desenvoluparem a la pràctica la part teòrica sobre teràpies biològiques, especialment agents psicotròpics)
Tècniques de modificació de conducta.

Veterinària per Ensinistradors, LLeida (01/2016)

Tags:

Seminari adreçat a professionals del sector

Per al correcte desenvolupament del seminari, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Taller de primers auxilis

Taller ideal per a excursionistes, propietaris, educadors canins i tot aquell que vulgui aprendre primers auxilis

Neurofisiologia, neuroanatomia i neuroquímica: conèixer el sistema nerviós per entendre l’expressió del comportament.
Anatomia fisiològica de l’aprenentatge associatiu
El paper del sistema nerviós central en el control de les emocions
Endocrinologia de la conducta: les hormones en el control del comportament
La castració en el tractament de problemes de conducta.

Causes orgàniques de l’agressivitat
Causes orgàniques de la conducta higiènica inadequada
desordres compulsius
Diferències entre desordres compulsius i estereotípies
Patofisiología dels desordres compulsius
Diagnòstic i tractament
Síndrome de Disfunció Cognitiva
Neuropatologia
factors que predisposen
Diagnòstic i tractament

Teràpies biològiques:
Evidència d’eficàcia de les teràpies biològiques:
Farmacoteràpia
Feromones sintètiques
Nutracèutics
Aplicació

Teràpia multifocal en casos de:
Agressivitat
Problemes de separació
Pors i fòbies
Desordres compulsius

Per al correcte desenvolupament d’aquesta part, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Els casos clínics proposats constitueixen un recull de casos reals presentats al centre NaturalGos.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial (en aquest punt, els alumnes hauran de tenir present les causes orgàniques exposades el dissabte, ja que molts casos van encaminats a obviar aquesta part i induir a l’error).
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què (com en l’anterior, en aquest punt desenvoluparem a la pràctica la part teòrica sobre teràpies biològiques, especialment agents psicotròpics)
Tècniques de modificació de conducta.

Avaluació de l’estat general del gos

La farmaciola indispensable
Retenció d’un gos ferit
Reanimació respiratòria i cardiopulmonar
Exercicis prácticosAprender a reconèixer i saber com actuar en casos de:
Hemorràgies
Hipertèrmia (cop de calor)
Reaccions al·lèrgiques
Distensió / torsió d’estómac
Asfíxia
Traumatismes i ferides
Atacs i convulsions
Síncope
Enverinament

Veterinària per Ensinistradors, Castelló (10/2015)

18/10/2015
Seminario de veterinaria para adiestradores

Seminari dirigit a professionals del sector

Per al correcte desenvolupament del seminari, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Taller de primers auxilis

Taller ideal per a excursionistes, propietaris, educadors canins i tot aquell que vulgui aprendre primers auxilis

Neurofisiologia, neuroanatomia i neuroquímica: conèixer el sistema nerviós per entendre l’expressió del comportament.
Anatomia fisiològica de l’aprenentatge associatiu
El paper del sistema nerviós central en el control de les emocions
Endocrinologia de la conducta: les hormones en el control del comportament
La castració en el tractament de problemes de conducta. 

Causes orgàniques de l’agressivitat
Causes orgàniques de la conducta higiènica inadequada
desordres compulsius
Diferències entre desordres compulsius i estereotípies
Patofisiología dels desordres compulsius
Diagnòstic i tractament
Síndrome de Disfunció Cognitiva
Neuropatologia
factors que predisposen
Diagnòstic i tractament

Teràpies biològiques:
Evidència d’eficàcia de les teràpies biològiques:
Farmacoteràpia
Feromones sintètiques
Nutracèutics
Aplicació

Teràpia multifocal en casos de:
Agressivitat
Problemes de separació
Pors i fòbies
Desordres compulsius

Per al correcte desenvolupament d’aquesta part, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Els casos clínics proposats constitueixen un recull de casos reals presentats al centre NaturalGos.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial (en aquest punt, els alumnes hauran de tenir present les causes orgàniques exposades el dissabte, ja que molts casos van encaminats a obviar aquesta part i induir a l’error).
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què (com en l’anterior, en aquest punt desenvoluparem a la pràctica la part teòrica sobre teràpies biològiques, especialment agents psicotròpics)
Tècniques de modificació de conducta.

Avaluació de l’estat general del gos

La farmaciola indispensable
Retenció d’un gos ferit
Reanimació respiratòria i cardiopulmonar
Exercicis prácticosAprender a reconèixer i saber com actuar en casos de:
hemorràgies
Hipertèrmia (cop de calor)
Reaccions al·lèrgiques
Distensió / torsió d’estómac
Asfíxia
Traumatismes i ferides
Atacs i convulsions
Síncope
Enverinament

Veterinària per Ensinistradors, Lleida (4/2015)

Tags:

Seminari dirigit a professionals del sector

Per al correcte desenvolupament del seminari, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Taller de primers auxilis

Taller ideal per a excursionistes, propietaris, educadors canins i tot aquell que vulgui aprendre primers auxilis

Neurofisiologia, neuroanatomia i neuroquímica: conèixer el sistema nerviós per entendre l’expressió del comportament.
Anatomia fisiològica de l’aprenentatge associatiu
El paper del sistema nerviós central en el control de les emocions
Endocrinologia de la conducta: les hormones en el control del comportament
La castració en el tractament de problemes de conducta.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportamientoaCausas orgàniques de l’agressivitat
Causes orgàniques de la conducta higiènica inadequada
desordres compulsius
Diferències entre desordres compulsius i estereotípies
Patofisiología dels desordres compulsius
Diagnòstic i tractament
Síndrome de Disfunció Cognitiva
Neuropatologia
factors que predisposen
Diagnòstic i tractament

Teràpies biològiques:
Evidència d’eficàcia de les teràpies biològiques:
Farmacoteràpia
Feromones sintètiques
Nutracèutics
Aplicació

Teràpia multifocal en casos de:
Agressivitat
Problemes de separació
Pors i fòbies
Desordres compulsius

Per al correcte desenvolupament d’aquesta part, és recomanable que els assistents tinguin coneixements sobre tècniques de modificació de conducta i nocions sobre diagnòstic de problemes de conducta.

Els casos clínics proposats constitueixen un recull de casos reals presentats al centre NaturalGos.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial (en aquest punt, els alumnes hauran de tenir present les causes orgàniques exposades el dissabte, ja que molts casos van encaminats a obviar aquesta part i induir a l’error).
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què (com en l’anterior, en aquest punt desenvoluparem a la pràctica la part teòrica sobre teràpies biològiques, especialment agents psicotròpics)
Tècniques de modificació de conducta.

Temari Taller Primers AuxiliosaEvaluación de l’estat general del gos

La farmaciola indispensable
Retenció d’un gos ferit
Reanimació respiratòria i cardiopulmonar
Exercicis prácticosAprender a reconèixer i saber com actuar en casos de:
Hemorràgies
Hipertèrmia (cop de calor)
Reaccions al·lèrgiques
Distensió / torsió d’estómac
Asfíxia
Traumatismes i ferides
Atacs i convulsions
Síncope
Enverinament

Proper Esdeveniment

Veterinària per Ensinistradors

Bloc 1: Neurofisiologia i endocrinologia del comportament.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportament.

Bloc 3: Veterinaris i educadors canins: teràpia multifocal.

Resolució de casos clínics per part de l’alumnat.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial.
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què.
Tècniques de modificació de conducta.

Quan és?

  • 4-5 Març 2017
  • A Cànoves (Barcelona).

Consulta més informació sobre aquest seminari.

Qui l'imparteix?

Mariona Monrós

Visita el seu currículum

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies