El nostre procés – Natural Gos – Centre d’ensinistrament caní

Mètode i Tècnica

Història i evolució de l’Etologia i la seva aplicació a Natural Gos

Tractem als gossos i gats en el seu entorn natural, amb gran aprofitament pel client en el procés d’aprenentatge

El nostre Procés de Treball

  • Rigor científic basat en les teories de l’aprenentatge

  • Actualització constant per optimitzar les tècniques de treball

Aprèn mésLa nostra FILOSOFiA

Com un centre d’etologia clínica, que cuenta con el liderazgo de una veterinària professional llicenciada en aquesta especialitat, a Natural Gos es dóna gran importància a l’observació del comportament animal com a punt de partida i referència abans de qualsevol altra intervenció, realitzant per a tal fi, una profunda avaluació per conèixer al client, al seu gos o gat, situacions quotidianes i el seu entorn.

Sempre en constant actualització dels nostres coneixements, els nostres tractaments a gossos i gats es realitzen a l’aire lliure, en entorns naturals, així com també a la mateixa casa del client, amb qualsevol estímul present, ja que es tracta de que l’animal aprengui a gestionar qualsevol circumstància d’una forma adaptativa i pel seu compte; no amb mètodes coercitius que només inhibeixen la conducta.

L’aplicació pràctica de les teories de l’aprenentatge i coneixements etològics es realitzen duran tot el procés, amb l’objectiu de millorar el diagnòstic i tractament així com oferir resultats latents i progressius, basats en millores clares en la comunicació i el comportament.

Línia del Temps: Precursors de l’Etologia, l’Educació i l’Ensinistrament Animal.

Us compartim la següent línia del temps per a que observeu el desenvolupament de les teories i investigacions de les tècniques de modificació de conducta.

ELS INICIS DE L’ETOLOGIA

El segle XX coneix els inicis de dos intents de comprensió del comportament animal i humà: el Conductisme i l’Etologia:

Etologia Clàssica

Estudi biològic i comparatiu del comportament, o com es relaciona l’animal en el seu entorn.

1842-1910

C.O. Whitman realitza els primers passos en la comprensió biològica de la conducta, al demostrar que el comportament que ell va anomenar instintiu tenia que desenvolupar-se d’acord a les estructures morfològiques.

Charles_Otis_Whitman

Foto: By Unknown author, must have been taken before 1911 – The University of Chicago Library http://www.lib.uchicago.edu/e/webexhibits/charleswhitman/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44372197

1876-1954

W. Craig crea el model de comportament apetitiu i consumatori, segons el qual, una part de la conducta (comportament apetitiu) seria variable i de recerca, i una altra part (acte consumatori) seria finalitzadora de seqüències, d’estructura innata, i es realitzaria en resposta a l’estímul trobat.

1924-1928

Oskar y Magdalena Heirnoth publiquen Aus d’Europa Central. Demostren l’existència de conductes fixes i característiques de cada espècie, heretades dels progenitors, i clarament separables dels comportaments adquirits per aprenentatge.

heinroth

Foto: By Unknown – Popular Science Monthly Volume 80, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20033685

1903-1989

Konrad Lorenz introdueix el concepte “Pautes d’Acció Fixa”, i publica Energia d’Acció Específica (1937) i Mecanisme Desencadenant Innat (1950), on les pautes fixes de conducta es desencadenen en presència de certs estímuls.

Konrad_Lorenz

Foto: By Eurobas – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7311962

1907 – 1988

Nikolaas Tinbergen defineix l’Etologia com l’estudi biològic del comportament, i encunya les 4 preguntes que s’han de contestar per entendre qualsevol conducta:

  • Què causa la conducta?
  • Quina és la seva funció?
  • Quin és el seu origen evolutiu? (Filogènia)
  • Quin és el seu desenvolupament? (Ontogènia)

Nikolaas_Tinbergen_1978

Foto: By Lorenz_and_Tinbergen2.jpg: Max Planck Gesellschaftderivative work: Materialscientist – This file was derived from  Lorenz and Tinbergen2.jpg:, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20425349

1973

B.F._Skinner at Harvard circa 1950

Konrad Lorenz, Karl von Frisch i Nikolaas Tinbergen guanyen el Premi Nobel per desenvolupar l’estudi del comportament animal o l’etologia. A Lorenz de’l considera el “Pare de l’Etologia”.

Foto: Konrad Lorenz por Eurobas – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7311962

Estudi biològic i comparatiu del comportament, o com es relaciona l’animal en el seu entorn.

Conductisme: mecanismes del comportament.

A partir de les teories evolucionistes de Darwin, els animals es converteixen en model d’estudi.

1849-1936

Ivan Pavlov comença a estudiar la resposta salival i altres reflexos en els gossos. Desenvolupa la teoria del reflex condicionat, en el qual s’associa un estímul incondicionat amb un estímul neutre que provoca posteriorment que el subjecte respongui a l’estímul neutre amb la resposta que emetia davant l’estímul incondicionat (condicionament clàssic).

Ivan PavlovFoto: Ivan Pavlov por Desconocido – http://ihm.nlm.nih.gov/images/B21072 – Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ivan_Pavlov_NLM3.jpg

Reflejo condicionado

1904 - Pávlov guanya el Nobel de Medicina i es popularitza la seva teoria del Condicionament Clàssic

1874-1949

LLEI DE L’EFECTE de Thorndyke.

PSM_V80_D211_Edward_Lee_Thorndike
Foto: By Unknown – Popular Science Monthly Volume 80, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20033685

Desenvolupa la teoria de l’aprenentatge per assaig i error: la conducta no és la simple resposta a un estímul, sinó que actua sobre el medi.
Es posava un gat en una caixa on podia escapar de forma simple però, al no haver estímul, no ocorria. S’agrega un estímul apetitiu i l’animal a l’inici resol de forma accidental el problema.
Davant l’estímul l’animal resol cada vegada amb més rapidesa el problema (les conductes seguides de reforç tendeixen a repetir-se).

ley-thorndike

1978-1958

J.B. Watson es considera el fundador de l’escola del Conductisme. Afirma la insignificant influència dels factors hereditaris i realça la influència de l’ambient. Segons ell, fins i tot les reaccions emocionals eren apreses de la mateixa manera que qualsevol altres.

John_Broadus_Watson

Foto: By Unknown (pre-1923 photo) Watson, per the link in the source, left Johns Hopkins in 1921 (on bad terms). This is a photo of him there. – http://www.jhu.edu/gazette/2001/jan2201/22watson.html The Johns Hopkins Gazette (Johns Hopkins University), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21212553

1920

Watson i Rosalie Rayner condueixen el famós experiment “El Petit Albert”.

Es centren en la conducta negant considerar aspectes mentals.

Vídeo: Título: Little Albert experiment (1920).web. Autor: John B. Watson. Fecha: 1920

1904 – 1990

Skinner  (1904 – 1990) Teoria del Condicionament Operant: la conducta por ser explicable, predictible i controlable a partir de les relacions funcionals amb els seus antecedents i conseqüents ambientals, refusant les explicacions basades en constructes interns inferits.

B.F._Skinner at Harvard circa 1950
Foto: B.F. Skinner de Silly rabbit – self-made (by User:Silly rabbit). Updated in the Gimp by User:Michaelrayw2., CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3487621

En l’etologia clàssica, el científic va a l’entorn de l’animal, mentre que en l’escola conductista és el científic qui controla l’entorn i per tant modula el comportament.

Ecologia del Comportament i Sociobiologia

1936 – 2000

William D. Hamilton desencadena una revolució conceptual en l’estudi de la evolució del comportament, aportant una explicació a la freqüent presència de comportaments de cooperació i altruisme entre animals en estat natural, mitjançant l’aportació dels conceptes d’Eficàcia Inclusiva i Selecció per Parentesc. 

Els individus, com a “màquines de supervivència”, al servei i sota el control dels gens, aconseguirien replicar-los en major o menor grau, en funció de la seva pròpia eficàcia psico-fisiològica.

W_D_Hamilton

Foto: https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=6076103

1929-

Edward O. Wilson publica el seu llibre Sociobiology: The New Synthesis (1975), sintetitzant coneixements d’una varietat de disciplines (Etologia, Ecologia, Evolució, Biologia de Poblacions, entre d’altres), en un intent de reduir els coneixements del moment a una branca de la biologia, en paraules seves:

“la biologia està arribant a reduir-se a la química, i aquesta a la física”

Edward O. Wilson
Foto: By Jim Harrison – PLoS, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4146822

Proper Esdeveniment

Veterinària per Ensinistradors

Bloc 1: Neurofisiologia i endocrinologia del comportament.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportament.

Bloc 3: Veterinaris i educadors canins: teràpia multifocal.

Resolució de casos clínics per part de l’alumnat.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial.
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què.
Tècniques de modificació de conducta.

Quan és?

  • 4-5 Març 2017
  • A Cànoves (Barcelona).

Consulta més informació sobre aquest seminari.

Qui l'imparteix?

Mariona Monrós

Visita el seu currículum

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies