Bases Legals del Sorteig d’un Armilla d’Ensinistrament – Natural Gos – Centre d’ensinistrament caní
Sorteig Armilla Ensinistrament

1.- EMPRESA QUE ORGANITZA LA PROMOCIÓ

L’empresa Mariona Monrós Ortiga amb domicili en C / Alcalde Armengou 25 5è 1a CP 08242 Manresa (Barcelona) i CIF 39.376.959-Q, a través de la seva marca comercial Natural Gos, organitza amb fins promocionals el sorteig (en endavant, “la Promoció” ) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a usuaris residents a Espanya i majors d’edat d’acord amb el que disposa l’apartat de condicions per a participar-hi.

 

2.-DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció s’iniciarà el dia Dilluns 16 de Maig i finalitzarà el dia 22 de Maig.

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

Els requisits de participació seran els següents:

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya, tinguin gos i siguin usuaris de Facebook Espanya (https://facebook.com), majors de 18 anys.
Només podran participar aquells participants que acceptin les presents bases.
Les dades personals amb els quals els participants omplin el formulari d’inscripció hauran de ser dades veraces.
Els participants només podran inscriure un cop a la present promoció.
La mecànica de la promoció consisteix en deixar un comentari en la nostra publicació del sorteig indicant el nom del teu gos. La publicació del guanyador es realitzarà a la nostra pàgina de Facebook pel que has romandre atent a la informació que comuniquem a https://www.facebook.com/naturalgosvalles. Al guanyador, se li sol·licitaran les dades personals així com talla de preferència per procedir a l’enviament del premi dins el territori nacional.

 

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS

Es triarà un guanyador i dos suplents de manera aleatòria el dia 23 de Juliol.

Un cop obtinguts els guanyadors i suplents mitjançant aquest procediment de selecció aleatòria, Easypromos procedirà a guardar aquesta informació i ja no es podrà repetir el procés de selecció de guanyadors i suplents. Després de fer el sorteig, Easypromos emetrà un certificat de validesa, en el qual es certifica el procediment utilitzat i els guanyadors i suplents que s’han obtingut a través d’aquest mecanisme.

El guanyador obtindrà com a premi: Una armilla d’ensinistrament caní en el qual estamparem el nom del gos que hagi escrit prèviament en el seu comentari.
5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut de aquesta Promoció.

 

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut es consideri inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers. Tampoc ser permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

Seran desqualificats automàticament i eliminats sense prèvia notificació els comentaris que:

– Puguin ser ofensius per a persones d’una altra raça, sexe, creences, opinió política o qualsevol altre col·lectiu social.
– Promoguin la marginació o difamació d’una persona o grup social.
– Promoguin o proporcionin informació sobre activitats il·legals.
– Infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial de qualsevol tipus.
– Continguin qualsevol tipus de material de contingut pornogràfic.
– Promoguin el maltractament animal de qualsevol tipus.
– Menyspreïn a les marques comercialitzades per Mariona Monrós Ortiga i els seus serveis: Natural Gos, La Frisbee Division, OCI Barcelona i / o The Ring Factory o a la pròpia Mariona Monrós Ortiga i / oa la resta de l’equip humà de Natural Gos.

 

7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens responsabilitzem a l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquesta Promoció.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi.

 

8.- FACEBOOK

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a Facebook pel que els participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa.

 

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 11 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, cada participant amb l’acceptació d’aquestes bases legals consent que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer, de qual som responsables, i utilitzades per remetre Newsletters i comunicacions comercials i promocionals relacionades amb els nostres serveis per carta, telèfon, correu electrònic, SMS / MMS, o per altres mitjans de comunicació electrònica.

L’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@naturalgos.net o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: C / Alcalde Armengou 25 5è 1a CP 08242 Manresa ( Barcelona), adjuntant en ambdós casos còpia del DNI.

 

9.- CANVIS

Reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció.

 

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Manresa.

Molta sort!

Gràcies per la teva participació.

Instruccions sorteig armilla de ensinistrament
Proper Esdeveniment

Veterinària per Ensinistradors

Bloc 1: Neurofisiologia i endocrinologia del comportament.

Bloc 2: Patologies que causen problemes de comportament.

Bloc 3: Veterinaris i educadors canins: teràpia multifocal.

Resolució de casos clínics per part de l’alumnat.

L’objectiu és que l’alumnat sigui capaç de realitzar:

Obtenció d’informació necessària
Diagnòstic diferencial.
Tractament del problema:
Utilització de teràpies biològiques, sí, no i per què.
Tècniques de modificació de conducta.

Quan és?

  • 4-5 Març 2017
  • A Cànoves (Barcelona).

Consulta més informació sobre aquest seminari.

Qui l'imparteix?

Mariona Monrós

Visita el seu currículum

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona
GPCert in Animal Behavior per l’European School of Veterinary Postgraduate Studies